s t r o n a   o   n a d z i e i
Kącik środków specjalnych
Kiedy mam naprawdę poważny problem, stosuję dwa rozwiązania: odmawiam nowennę do Matki Bożej Bolesnej ze Staniątek i proszę o modlitwę mniszki dominikańskie z Radoń koło Grodziska Mazowieckiego. I do Matki Bożej, i do modlitwy sióstr mam ogromne zaufanie. Wiem, że mogę na nie liczyć. Zamieszczam także inne modliwy do moich ulubionych świętych: dominikańską litanię do Matki Bożej, ratującą zakon w chwilach największych zagrożeń, litanię do świętego Dominika i tradycyjną antyfonę dominikańską do Matki Bożej.Nowenna do Matki Bożej Bolesnej


Modlitwa wstępna

(odmawiana w każdym dniu nowenny)

Cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej z klasztoru sióstr benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa
Cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej z klasztoru sióstr benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa

Upadając przed Tobą, o Panno Najboleśniejsza. Niepokalana Maryjo, najpokorniej cześć Ci oddaję, jako Matce Zbawiciela Mego, który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jaką cześć i uszanowanie winienem Ci składać. Racz, proszę Cię, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją które Ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę.
Tyś jest bezpiecznym schronieniem grzeszników, szczerze pokutować chcących, słusznie się więc do Ciebie uciekam. Tyś Matką miłosierdzia, nie możesz więc być nieczułą na nędzę moją. Tyś po Jezusie cała nadzieja moja, a więc się spodziewam, że nie zechcesz wzgardzić czułą ku Tobie ufnością moją. Uczyń mnie już godnym synem Twoim, abym mógł pełnym prawem zawołać do Ciebie: O Matko moja, Matko! Okaż mi się Matką!

Dzień pierwszy

Wspomożenie wiernych! Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, która przeszyła Serce Twoje, gdyś słyszała prorocze słowa starca Symeona o Męce Jezusa, Syna Twojego, racz mi wyjednać łaskę, o którą cię proszę...
Tyś, o Maryjo, od chwili tego proroctwa widziała zawsze Jezusa w cieniu krzyża. Spójrz i na mój krzyż, a już lżej mi będzie. Wierzę w to mocno, że mnie nie opuścisz.

(Następnie można odmówić litanię do Matki Bożej Bolesnej lub inne modlitwy).

Dzień drugi

Pocieszycielko strapionych, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść Twojej ucieczki z Jezusem przed Herodem do Egiptu, zechciej mi pomóc, bo ja uciec nie mogę z moją troską i boleścią. Wysłuchaj mnie, proszę Cię...
Tyś nie o siebie się troszczyła, ale o Jezusa. Ja też aczkolwiek jestem nędznym dzieckiem Twoim, zechciej się o mnie zatroszczyć z odrobiną tej miłości, jaką troszczyłaś się o Jezusa, a dosyć mi będzie. Okaż się Matką!

Dzień trzeci

Ucieczko grzeszników, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść jaką przeżyłaś szukając Jezusa zagubionego, zechciej wstawić się za mną, bym znalazł u Jezusa łaskę, o którą tak proszę...
Tyś Najświętsza, a zgubiłaś. Tyś Matką, a Jezus dopuścił na Ciebie ten miecz boleści. A ja grzesznik, jakież mogę mieć prawo, by znaleźć Jezusa? Tylko Twemu wstawiennictwu ufam.

Dzień czwarty

Królowo Męczenników, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, jaką przeżyłaś spotkawszy Jezusa na drodze krzyżowej, zechciej wyjść naprzeciw mnie, dziecku swojemu i dopomóż mi w tym, o co Cię proszę...
Nie danym Ci było, o Maryjo, wziąć z bark Jezusa krzyż Jego, ale miłością swego Serca pomagałaś Mu. Ufam, że Jeżeli taka jest wola Ojca, mój krzyż mogłabyś zdjąć z ramion moich. Proszę Cię o to ze łzami.

Dzień piąty

Współodkupicielko nasza, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść jaką przeżyłaś stojąc pod krzyżem Jezusa, stań, proszę Cię przy mnie i bądź mi wspomożeniem w sprawie, którą całym sercem Ci przedstawiam...
Wiem z jaką pokorą mówiłaś stojąc pod krzyżem Jezusa do Ojca niebieskiego: "Bądź wola Twoja". Naucz i mnie, Maryjo, prosząc mówić za Jezusem: "Ale nie jako ja chcę, ale jako Ty, Ojcze"!

Dzień szósty

Matko Kościoła, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść jaką przeżyłaś, patrząc na Jezusa konającego w męce krzyżowej, zechciej wyprosić mi łaskę, o którą tak serdecznie proszę...
Wiem, że przy śmierci Syna Twego, Jezusa, zostałaś przez Niego ogłoszona naszą Matką, weź w opiekę nas, swoje dzieci. Chcę odtąd być dobrym dzieckiem Twoim.

Dzień siódmy

Matko o sercu przebitym! Widziałaś jak żołnierz przeszył włócznią Serce Jezusa. Widziałaś Krew i wodę wypływającą z Tego Serca. Proszę Cię przez tę boleść i miecz Twój, ulecz ranę mego serca i wyjednaj mi łaskę, o którą Cię proszę...
Moje serce będzie, o Maryjo, zawsze otwarte dla Ciebie i dla wszystkich moich bliźnich przez wdzięczność dla Twojego Serca.

Dzień ósmy

Matko płacząca, Matko Najboleśniejsza. Przez łzy, którymi obmywałaś rany Jezusa złożonego w Twoich ramionach, proszę Cię, otrzyj moje łzy i uproś mi łaskę...
I dzisiaj zjawiasz się płacząca, nie nad Jezusem, ale nad nami. Pragnę otrzeć łzy Twoje moją wiernością w wypełnianiu woli Bożej. Bądź mi w tym pomocą.

Dzień dziewiąty

Matko zbawienia naszego, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść rozstania z Jezusem złożonym w grobie, uproś mi łaskę, by Jezus mnie nie opuścił i by wysłuchał moją prośbę...
Ufam. Matko moja. Matko dziś Najboleśniejsza, że przyjdzie chwila radości, chwila spotkania z Tobą w Niebie. Spraw to, o Matko!Litania do Matki Bożej Bolesnej

(do prywatnego odmawiania)


Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko zasmuceń, módl się za nami.
Matko, której duszę przeszył miecz,
Matko, która uciekałaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami,
Matko, która stałaś przy Nim, gdy wisiał na krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona gdy umarł,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,
O Maryjo, Królowo Męczenników, ocal nas swymi modlitwami.
O Maryjo, pociecho strapionych,
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko chorych,
O Maryjo, ucieczko grzeszników,
Przez gorzką mękę Twego Syna,
Przez ból przeszywający Twe serce.
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez smutek Twój i opuszczenie,
Przez Twoją żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się woli Bożej,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku,
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości,
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia,
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy,
My grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas.
Uchroń nas, od nagłej śmierci,
Naucz nas, jak mamy umrzeć,
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania,
Wspieraj nas przed trybunałem sądu,
Matko Boga,
Matko najbardziej opuszczona.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo.
O. W każdej porze i w każdym miejscu.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić teraz i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi. Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.Litania dominikańska


Ikona Matki Bożej z klasztoru mniszek dominikańskich w Radoniach
Ikona Matki Bożej z klasztoru mniszek dominikańskich w Radoniach http://www.radonie.mniszki.dominikanie.pl

Panno, usłysz nas.
Panno, wysłuchaj nas.
Ojca z niebios oblubienico uwielbiona, zmiłuj się nad nami.
Syna Bożego Matko błogosławiona.
Ducha Świętego mocą zapłodniona.
Trójcy Świętej siedzibo niesplamiona.
Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona,
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona,
Przez Patriarchów upragniona,
Przez Proroków oznajmiona,
Z Apostołami w wieczerniku zjednoczona,
Z Męczennikami męką uświęcona,
Przez Wyznawców wysławiona,
Przez Dziewice ulubiona,
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona,
Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona,
Święta Maryjo, przez Anioła pozdrowiona,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Manno słodkości
Płomieniu miłości
Gałązko wonności
Władczyni godności
Obrończyni naszej słabości

Święta Maryjo, módl się za nami.
Perło kosztowna
Komnato stosowna
Królowo cudowna
Bramo warowna
Aniołów radości bezmowna

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko wybrana
Przed wiekami umiłowana
Linio prosto narysowana
Wieżo ku niebu zbudowana
Przyjaciółko niezrównana

Święta Maryjo, módl się za nami.
Piersi miodna
Aniołom podobna
Różami zdobna
Niebios godna
Miłością płodna

Święta Maryjo, módl się za nami.
Owieczko łagodna nad panny
Córko matki swej Anny
Gładząca czyn Ewy zachłanny
Okrzyku nieustanny
Słodyczy anielskiej manny

Święta Maryjo, módl się za nami.
Najśliczniejsze stworzenie
Wyższa nad pokolenie
Bożych praw utwierdzenie
Cała czysta jak istnienie
Przyjaźni połączenie

Święta Maryjo, módl się za nami.
Miłosierdzia naczynie
Pogodo co nie przeminie
Łaskiś pełna Twe imię
Wśród niewiast świecąca jedynie
Proś niech nas kara ominie

Święta Maryjo, módl się za nami.
Piersi słodka krynico
Wysoka służebnico
Sybillińska dziewico
Pod krzyżem lamentnico
Jasna miłości świeco

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Pana i Boga
Człowieka nadziejo droga
Bóstwa sługo uboga
Szatana klęsko sroga
Aniołów Pani błoga

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowaś
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa
Tyś królową, Maryjo, rządź nami, prowadź
Oświecaj nas, Maryjo, lampo purpurowa
Zapalaj nas, Maryjo, gwiazdo porankowa

Święta Maryjo!
Bądź nam łaskawa, Maryjo najlitośniejsza
Bądź łaskawa, Maryjo najłagodniejsza

Przez święty dzień Twojego Narodzenia, wspomagaj nas, Pani.
Przez święty dar Twojego przyzwolenia,
Przez święty ślub Dziewictwa Twojego Panno, gwiazdo morza,
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie nosiła,
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła,
Przez radość Twoją, gdyś przez Mędrców z Synem odnaleziona była,
Przez święte Ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory,
Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem Swym Błogosławionym przebywała,
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią Go szukała,
Przez święty dzień sobotni, kiedyś wiarę zachowała,

My grzeszni Ciebie, Maryjo, prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś Kościół Twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie,
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak lilie w czystości,
Aby przez wieki trwała w mocy nasza Reguła,
By przez Twe święte staranie owocne było nasze kazanie,
By podobał się Tobie nasz klasztor w każdej próbie,
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu miłosiernych,
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać,
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam jednała,
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego,

Córko Boga Maryjo, wejrzyj na nas.
Córko Joachima, Maryjo, kochaj nas.
Córko Anny, Maryjo, przyjmij nas.

Owieczko Boża, Tyś nadziei brama, przenieś nas do Syna, Maryjo.
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo.
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim, co czas wygnania przeżyją.
Amen.


(tłumaczenie Anny Kamieńskiej)Litania do świętego Ojca Dominika


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Różańca Świętego,
Święty Patriarcho Dominiku,
Imieniem Pańskim uprzywilejowany,
Przez Matkę Bożą Synem nazwany,
Światło Kościoła Bożego,
Oświecenie świata całego,
Pochodnio wiary gorejąca,
Gwiazdo od wieków jaśniejąca,
Heroldzie Słowa Bożego,
Różo cierpliwości,
Zbawienia ludzkiego pragnący,
Męczeństwa pożądający,
Mężu ewangeliczny,
Przykładzie głębokiej pokory,
Miłośniku posłuszeństwa,
Naśladowco Chrystusowego ubóstwa,
Filarze zakonności,
W cnoty wszelkie bogaty,
Żarliwy kaznodziejo,
Zwiastunie świętej Ewangelii,
Chorób ciała i duszy lekarzu doskonały,
Opiekunie ubogich i strapionych,
Niezmordowany chwalco Maryi,
Krzewicielu Różańca Świętego,
Z niewinności życia Aniele,
Zakonów trzech mądry Założycielu,
W nawracaniu dusz gorliwy Apostole,
W głoszeniu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto,
W umartwieniu ciała przedziwny Męczenniku,
Wielością cnót chwalebny Wyznawco,
Światłem nauki prawdziwy Doktorze,
Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico,
Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze, Nauczycielu i Wodzu,
Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali,
Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli,
Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli,
Abyśmy Kościołowi Świętemu użyteczni byli,
Abyśmy w niewinności żyli,
Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości byli wolnymi,
Abyśmy od nagłej i niespodziewanej śmierci byli zachowani,
Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili,
Abyśmy w godzinie śmierci do chwały wiekuistej przyjęci zostali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święty Ojcze Dominiku!
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się. Boże, niech święty patriarcha Dominik, gorliwy Kaznodzieja Twojej Prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech zawsze przyczynia się za nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Salve Regina


Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!


Jeśli masz ochotę skontaktować się ze mną w sprawie tego tekstu lub jakiejkolwiek innej, napisz na adres: nadzieja@nadzieja.webd.pl