s t r o n a   o   n a d z i e i


Uzdrawianie uczuć

Kłopotliwy skarb: uczucia

Z reguły obchodzimy się z naszymi uczuciami po macoszemu, a one w rewanżu zaczynają zatruwać życie nam i naszemu otoczeniu. Jeśli natomiast będziemy je rozumnie pielęgnowali, pomogą nam szczęśliwie żyć. [Czytaj]

Wyrzec się i udźwignąć

Trudno jest odnaleźć niewyraźną granicę między kochaniem bliskiej osoby a „wieszaniem” się na niej. Gdy brakuje fundamentu relacji, miłość zamienia się w ucieczkę od siebie i doprowadza do zniewolenia i odrzucenia. [Czytaj]

Historia pewnej przyjaźni

Uzależnienie emocjonalne to karykatura miłości. Pojawia się na skutek bolesnych przeżyć z dzieciństwa, niszcząc relacje z ludźmi i niejako dodatkowo karząc w ten sposób za doznane niegdyś krzywdy. Nie ma programów terapeutycznych i z reguły każdy jest z tym problemem sam. Opisuję tu moją drogę wyjścia z tej pułapki. [Czytaj]

Epilepsja emocjonalna

Stan emocjonalny niektórych ludzi przypomina epilepsję. Ich reakcji nigdy nie można przewidzieć. Jednego dnia rzucają się na szyję, a innego mijają nas ostentacyjnie, odwracając głowę, a my zastanawiamy się, co się stało... [Czytaj]

Kara za brak biletu

Dzisiaj złapał mnie kanar w tramwaju. Zagapiłam się i zapomniałam skasować bilet. Wydarzenie to uruchomiło we mnie cały ciąg przemyśleń i emocji, które stały się inspiracją do nowego tekstu na „Stronę o nadziei”. [Czytaj]

Rana

Trudnymi doświadczeniami można przez całe życie usprawiedliwiać swoją niemoc i słabość, ale można też z tego, co było i jest krzywdą, zrobić wyzwanie. Coś, co dziś boli, jest siłą i błogosławieństwem. [Czytaj]


© 2006–2014 Dominika Krupińska, Bernard Piechal oraz pozostali autorzy tekstów i ilustracji.
Wszystkie prawa zastrzeżone.