s t r o n a   o   n a d z i e i


Szkoła nowego życia

Krótka terapia Tomasza z Akwinu
dla dorosłych dzieci alkoholików

Gdy zetknęłam się ze świętym Tomaszem, wiedziałam już, że jestem DDA, i pracowałam nad uzdrowieniem związanych z tym problemów. Poznając jego nauczanie, odkryłam, jak bardzo jest ono dla nas przydatne i leczące. [Czytaj]

Życie w zamrażarce

Tłumienie (zamrażanie) uczuć jest typową cechą DDA. One same najczęściej sobie tego zjawiska nie uświadamiają albo uważają je za coś normalnego. A jednak to nie jest normalne! Dlaczego warto odnaleźć własne uczucia. [Czytaj]

Gniewajcie się, a nie grzeszcie

Dla dorosłych dzieci alkoholików gniew jest uczuciem chyba najtrudniejszym do przeżywania i wyrażania. Warto wiedzieć, że nie tylko nie jest on złem, lecz spełnia ważną funkcję: służy ochronie człowieka i jego praw. [Czytaj]

Jak wygonić toksyczny wstyd

Dla kogoś, kto przez całe życie słyszał, że jest do niczego, i pozwalał, aby chory, toksyczny wstyd rozrastał się w nim jak nowotwór, odzyskanie poczucia swojej godności i wartości jest bardzo trudne. Musi on odkryć swoje rzeczywiste miejsce na ziemi, unikając popadnięcia w grożące z obu stron skrajności: przeceniania swojej ważności i negowania znaczenia swego istnienia. Przeczytaj, jak się z tym zmierzyć. [Czytaj]

Więcej luzu!

Ciągle niezadowolony perfekcjonista zatruwa życie całemu otoczeniu, ale najbardziej sobie. Podobnie jest z osobą cierpiącą na skłonności do nadmiernej kontroli. Źródła takich zachowań leżą głęboko w przeszłości, można jednak je odnaleźć i uleczyć. [Czytaj]

Pochwała ciała

Trudności związane z ciałem i seksualnością są bolesne i znacznie obniżają jakość życia, tymczasem wcale nie są rzadkie. U świętego Tomasza można znaleźć odpowiedź na zahamowania i kompleksy dotyczące ciała i jego atrakcyjności. [Czytaj]


© 2006–2014 Dominika Krupińska, Bernard Piechal oraz pozostali autorzy tekstów i ilustracji.
Wszystkie prawa zastrzeżone.