s t r o n a   o   n a d z i e i


Lęk i ciemność

Nie bój się...

Wielu z nas cierpi z powodu ciągłego niepokoju i lęku. Tacy ludzie wszędzie widzą zagrożenie, czują się samotni i opuszczeni, wydaje im się, że wszyscy chcą ich skrzywdzić, a ich życiem rządzi ślepy przypadek. Jak się od tego uwolnić? [Czytaj]

Trudno nie wierzyć w nic

Jednym z istotnych wyznaczników naszego samopoczucia jest to, jak reagujemy na spotykające nas wyzwania losu i codzienne kłopoty. Niewłaściwy sposób przeżywania rzeczywistości może nam zamienić życie w piekło: zabrać wszelką radość, zniszczyć relacje z ludźmi, wpędzić w choroby i nałogi. Przeczytaj, jak można się nauczyć radzić sobie z trudnościami życiowymi. [Czytaj]

Cierpienie z przyzwyczajenia

Jeśli nauczymy się odpowiednio przyjmować niepowodzenia i straty, to ocalimy dobrą jakość życia nawet w okolicznościach, które są od nas zupełnie niezależne. [Czytaj]

Wyjść z mroku

Agnieszka, stała współautorka „Strony o nadziei”, opisuje na podstawie własnych doświadczeń oraz pracy z osobami, którymi się opiekuje, jak można radzić sobie z depresją. Leki, psychoterapia czy jeszcze coś innego? [Czytaj]

(Nie)zgoda na zło

Psycholodzy twierdzą, że dobrze jest godzić się z cierpieniem, które nas spotyka w życiu. Podobnie uczą różne religie. Ale przecież przyzwolenie na swobodne działanie zła wokół nas byłoby niemoralne. Jak z tego wybrnąć? [Czytaj]

O leczeniu miłości

W naszej psychice gromadzą się latami urazy wynikające ze zranień, jakich doznajemy od innych osób. Trwają w podświadomości w postaci lęków, blokad i mechanizmów obronnych, i niszczą nasze życie i relacje z ludźmi. Czy można się od nich uwolnić? [Czytaj]

Porady dla cierpiących na depresję

Recenzja książki Aarona Kheriaty’ego i Johna Cihaka pt. „Katolicki przewodnik po depresji”. Sposoby leczenia depresji od strony medycznej, psychologicznej i religijnej. [Czytaj]


© 2006–2014 Dominika Krupińska, Bernard Piechal oraz pozostali autorzy tekstów i ilustracji.
Wszystkie prawa zastrzeżone.