s t r o n a   o   n a d z i e i


Walka Jakuba z aniołem

Jak walczyć z Bogiem

Niemal każdemu z nas wpajano w dzieciństwie, że nie wolno się złościć ani sprzeciwiać się autorytetom: rodzicom, nauczycielom, księżom. Wskutek tego większość ludzi, zamiast występować w obronie swoich interesów, przekształca swój słuszny gniew w strach lub nieświadomie kieruje go przeciwko sobie. Nie tędy droga — mówi o tym nawet Biblia! [Czytaj]

Jak się modlić, by Bóg nas wysłuchał?

Dlaczego czasami Bóg nie wysłuchuje naszych próśb i jak się można lepiej modlić o to, czego pragniemy. [Czytaj]

Skandal cierpienia

Dlaczego Bóg dopuszcza, że na świecie jest tyle cierpienia? Może Go nie ma albo jest po prostu zły? Zdarzają się sytuacje, w których trudno takich pytań nie zadać. [Czytaj]

O potrzebach i niedostatkach, które wiodą
nas do Boga

Odczuwanie braku, niedoskonałości, niespełnienia jest trwałą cechą kondycji ludzkiej. Choć przez całe życie próbujemy zaspokoić i nasycić nasze potrzeby i pragnienia, nie jest to ostatecznie możliwe. Mój znajomy, dominikanin Maciek Chanaka, pisze, dlaczego tak się dzieje, i pociesza, że w zamian zyskujemy coś cennego. [Czytaj]

To, co najważniejsze

Mój znajomy, Tomek, który jest dominikaninem, opowiada o wielkiej życiowej burzy i o tym, co można robić, aby być szczęśliwym. [Czytaj]

Dwie opowieści o kryzysach życiowych

Kryzys życiowy jest wydarzeniem bardzo trudnym, lecz jednocześnie szansą. Z dobrze przeżytego kryzysu człowiek wychodzi mocniejszy, dojrzalszy, wyposażony w nowe umiejętności prowadzenia szczęśliwego i sensownego życia. [Czytaj]


© 2006–2014 Dominika Krupińska, Bernard Piechal oraz pozostali autorzy tekstów i ilustracji.
Wszystkie prawa zastrzeżone.